خط تولید کاغذ سنگی با تکنولوژی MDO


 ۱۰ بهمن ۱۳۹۵       تعداد بازدید : ۱۶۲۲


خط تولید کاغذ سنگی " چینی / تایوانی "

"باما صنعت بزرگترین مرجع صنعتی در ایران"

باماصنعت