خط تولید تسمه PET - ماشین سازی Lianda


 ۲۰ بهمن ۱۳۹۵       تعداد بازدید : ۱۰۷


خط تولید تسمه PET - ماشین سازی Lianda

با ظرفیت 200 کیلوگرم در ساعت 

ماشین سازی Lianda
ماشین سازی Lianda شرکت های مرتبط با خط تولید تسمه PET - ماشین سازی Lianda


مشاورین صنعتی تکسان
مشاورین صنعتی تکسان
(ارایه کنندگان خطوط تولید خارجی و داخلی)

صنایع مرتبط با خط تولید تسمه PET - ماشین سازی Lianda