خط تولید تسمه PP - ماشین سازی Lianda


 ۲۰ بهمن ۱۳۹۵       تعداد بازدید : ۱۰۴


خط تولید تسمه PP - ماشین سازی Lianda

با ظرفیت 80 کیلوگرم در ساعت 

ماشین سازی Lianda
ماشین سازی Lianda شرکت های مرتبط با خط تولید تسمه PP - ماشین سازی Lianda


مشاورین صنعتی تکسان
مشاورین صنعتی تکسان
(ارایه کنندگان خطوط تولید خارجی و داخلی)

صنایع مرتبط با خط تولید تسمه PP - ماشین سازی Lianda