خط تولید تسمه PP - ماشین سازی Lianda


 ۲۰ بهمن ۱۳۹۵       تعداد بازدید : ۱۳۱۸


خط تولید تسمه PP - ماشین سازی Lianda

با ظرفیت 80 کیلوگرم در ساعت 

ماشین سازی Lianda
ماشین سازی Lianda