سرمایه گذار مطمئن

گروه ملک صنعتی مشارکت یا اجاره سوله، زمین و ...
استان تهران
تاریخ ثبت ۹۵/۴/۹ چهارشنبه
تاریخ انقضاء ۹۵/۶/۳۱ چهارشنبه
آدرس تهران
تلفن 02122257645
تعداد بازدید 757

سرمایه گذار مطمئن , با سند ملک مسکونی تهران , تا سه برابر سرمایه , از یک میلیارد تا 30میلیارد