سوله مجهز به جرثقیل

گروه ملک صنعتی فروش سوله، زمین و کارخانه غیرساخته
استان تهران
تاریخ ثبت ۹۵/۴/۹ چهارشنبه
تاریخ انقضاء ۹۵/۶/۳۱ چهارشنبه
متراژ زمین 6,000 متر مربع
متراژ سوله 1,000 متر مربع
آدرس شهرری - خ ایران ترانسفو
موبایل 09122400587
تعداد بازدید 850

سوله مجهز به جرثقیل ٣٠ تنی