فروش 2قطعه زمین بامجوزساخت جاده مخصوص

گروه ملک صنعتی فروش سوله، زمین و کارخانه غیرساخته
استان البرز
تاریخ ثبت ۹۵/۴/۱۰ پنج شنبه
تاریخ انقضاء ۹۵/۷/۱۰ شنبه
متراژ زمین 3600متر
آدرس کرج
موبایل 09122967839
تعداد بازدید 577

بهترین نقطه جاده مخصوص دوقطعه کنارجمعا 3600متربادوسندمجزا هرکدام مجوزچهاردیواری واحداث بنا موقعیت دونبش