مشارکت،فروش سردخانه دومنظوره (شهریار،خادم آباد)

گروه ملک صنعتی مشارکت یا اجاره سوله، زمین و ...
استان تهران
تاریخ ثبت ۹۵/۴/۱۳ یکشنبه
تاریخ انقضاء ۹۵/۷/۱۳ سه شنبه
متراژ زمین 10,000 متر مربع
متراژ سوله 4,100 متر مربع
آدرس شهریار
موبایل 09122967839
تعداد بازدید 338

بامجوز4100مترسوله