مرغداري گوشتي فروش يا مشاركت بامجوز

گروه ملک صنعتی مشارکت یا اجاره سوله، زمین و ...
استان تهران
تاریخ ثبت ۹۵/۴/۲۰ یکشنبه
تاریخ انقضاء ۹۵/۷/۲۰ سه شنبه
متراژ زمین 50,000 متر مربع
متراژ سوله 1,000 متر مربع
آدرس قزوين 50 كيلومتر به سمت رشت
موبایل 09122967839
تعداد بازدید 589

دودهنه چشمه اختصاصي2ليتر درثانيه 

2000درخت ميوه 3ساله