الکتروموتور آسنکرون

نام صنعت الکتروموتور آسنکرون
دسته بندی صنعت : برق، مخابرات و الکترونیک
تعداد بازدید 1213

عنوان طرح :
تولید الکتروموتورآسنکرون
نام محصول :
الکتروموتورآسنکرون
موارد کاربرد :
در لوازم الکتریکی صنعتی، کشاورزی، خانگی، تجاری و عمومی
مواد اولیه :
ورقه هسته آهنی- پیچ و مهره و واشر بلبرینگ
بدنه نگهدارنده – بوش زینتر شده
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :

معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.