باطری ، پیل و سلول های خورشیدی

نام صنعت باطری ، پیل و سلول های خورشیدی
دسته بندی صنعت : برق، مخابرات و الکترونیک
تعداد بازدید 746

عنوان طرح :
تولید انواع باطری ، پیل و سلول های خورشیدی
نام محصول :
انواع باطری ، پیل و سلول های خورشیدی
موارد کاربرد :
تامین انرژی
مواد اولیه :
سرب و آلیاژهای سربی ، عایق ، جعبه پلی پروپیلن ، اسید سولفوریک ، آب
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :

معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.