یخچال و فریزر فروشگاهی و خانگی

نام صنعت یخچال و فریزر فروشگاهی و خانگی
دسته بندی صنعت : برق، مخابرات و الکترونیک
تعداد بازدید 1198

عنوان طرح :
تولید انواع یخچال و فریزرهای فروشگاهی و خانگی
نام محصول :
انواع یخچال و فریزرهای فروشگاهی و خانگی
موارد کاربرد :
نگهداری مواد غذایی و ...
مواد اولیه :
کمپرسور، کندانسور، فیلتر، اواپریتور، کاپیلاری تیوب و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
انواع یخچال (خانگی) : 29301110
انواع فریزر (خانگی) : 29301120
فریزرصندوقی (خانگی) : 29301121
انواع یخچال وفریزر : 29301130
انواع یخچال وفریزرفروشگاهی : 29191220
  یخچال ویترینی : 29191221
  یخچال فروشگاهی ایستاده : 29191222
فریزر صندوقی : 29191223
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.