باطری خورشیدی تلفن همراه

نام صنعت باطری خورشیدی تلفن همراه
دسته بندی صنعت : برق، مخابرات و الکترونیک
تعداد بازدید 872

عنوان طرح :
تولید باطری شارژی خورشیدی تلفن همراه
نام محصول :
باطری شارژی خورشیدی تلفن همراه
موارد کاربرد :
شارژ تلفن همراه بدون نیاز به برق شهری
مواد اولیه :
باطری ، سلول خورشیدی و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
پانل خورشیدی : 31101330
صفحات گردآورنده حرارتی خورشیدی : 29301471
اجزاء وقطعات پانل های خورشیدی (مادول،سلول،...) : 31101331
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.