صندلی برقی ( خودرو و دندانپزشکی )

نام صنعت صندلی برقی ( خودرو و دندانپزشکی )
دسته بندی صنعت : برق، مخابرات و الکترونیک / صنایع غذایی و دارویی / فلزی و خودروسازی
تعداد بازدید 1278

عنوان طرح :
تولید صندلی برقی خودرو و دندانپزشکی (یونیت دندانپزشکی)
نام محصول :
صندلی برقی خودرو - پزشکی
موارد کاربرد :
صندلی خودرو - صندلی پزشکی
مواد اولیه :
الکتروموتور ، گیربکس ، ساسی فنر ، شفت ، فوم زیر و رو ، روکش و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
صندلی خودرو : 36101361
صندلیهای مخصوص دندانپزشکی : 33111913
صندلی هواپیما : 36101362
سایر انواع صندلی : 36101130
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.