لوازم خورشیدی

نام صنعت لوازم خورشیدی
دسته بندی صنعت : برق، مخابرات و الکترونیک
تعداد بازدید 1332

عنوان طرح :
تولید لوازم خورشیدی
نام محصول :
لوازم خورشیدی
موارد کاربرد :
تأمین انرژی الکتریسیته ، تولید برق با استفاده از فوتولتابیک ها ، سرمایش و گرمایش هوا ، اجاق ها ، آب شیرین کن ، گرمایش آب (صنعتی و خانگی) ، گرمایش استخر ها ، مخازن ذخیره آب فصلی و ...
مواد اولیه :
مواد کمکی و بسته بندی ، ویفر سیلیکون ، خمیر متالیزاسیون Ag ، خمیر متالیزاسیون Ag-Al
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
پمپ خورشیدی : 29121220
کولرخورشیدی : 29191361
ریگ خورشیدی : 29211246
اجاق خورشیدی : 29301434
ابگرمکن خورشیدی : 29301470
صفحات گردآورنده حرارتی خورشیدی : 29301471
پانل خورشیدی : 31101330
اجزاء وقطعات پانل های خورشیدی (مادول،سلول،...) : 31101331
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.