بتن آماده

نام صنعت بتن آماده
دسته بندی صنعت صنایع ساختمانی
تعداد بازدید 301

عنوان طرح :
تولید بتن آماده با قابلیت پاشش در ارتفاع
نام محصول :
بتن آماده
موارد کاربرد :
کلیه ساخت و سازها
مواد اولیه :
ماسه ، سیمان ، ماسه نخودی ، ماسه بادمی و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
بتون آماده : 26951311
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.

فیلم های بتن آماده
اطلاعات موجود نیست.

شرکت های ارائه دهنده بتن آماده