بتون سبک حاوی EPS

نام صنعت بتون سبک حاوی EPS
دسته بندی صنعت : صنایع ساختمانی / کانی و معدنی
تعداد بازدید 1583

عنوان طرح :
تولید بتون سبک حاوی EPS
نام محصول :
بتون سبک
موارد کاربرد :
صنایع کشتی سازی ، ساخت اسکله ، پل ها ، عایق صوتی و حرارتی و ...
مواد اولیه :
سیمان ، ماسه ، پلی استایرن و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
بتون سبک : ۲۶۹۵۱۳۱۳
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.