افزودنی های بتن

نام صنعت افزودنی های بتن
دسته بندی صنعت : صنایع ساختمانی
تعداد بازدید 1196

عنوان طرح :
تولید افزودنی های بتن برای افزایش سرعت گیرشی و حفظ کیفیت
نام محصول :
افزودنی های بتن
موارد کاربرد :
افزایش سرعت گیرش بتن
مواد اولیه :
کربنات کلسیم ، کلرید سدیم و محلول آمونیاک و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
مواد افزونی بتن : 24291740
زودگیر بتن : 24291745
دیر گیر بتن : 24291746
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.