رنگ عایق حرارتی ( نانو تکنولوژی )

نام صنعت رنگ عایق حرارتی ( نانو تکنولوژی )
دسته بندی صنعت : صنایع ساختمانی / شیمیایی و بهداشتی / نفت ، گاز و پتروشیمی / لاستیک،پلاستیک و پلیمری
تعداد بازدید 1326

عنوان طرح :
تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانوئی
نام محصول :
رنگ عایق حرارتی
موارد کاربرد :
صنعت ساختمان
مواد اولیه :
مواد اولیه رنگی ، گویچه های شیشه ای (حفره نانوئی) و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
عایق حرارتی : 26991210
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.