نانو شیشه ( Nano-Glass )

نام صنعت نانو شیشه ( Nano-Glass )
دسته بندی صنعت : صنایع ساختمانی / کانی و معدنی / لاستیک،پلاستیک و پلیمری
تعداد بازدید 1173

عنوان طرح :
تولید شیشه خود تمیز کن ( تولید شیشه با فناوری نانو )
نام محصول :
شیشه خود تمیز کن یا همان نانو شیشه / ( Nano-Coatings Glass ) یا ( Nano-Glass )
موارد کاربرد :
1- شیشه های پنجره ، نما و سقف های شیشه ای ساختمان
2- ویترین مغازه ها
3- گلخانه ها
4- سلول های خورشیدی
و ...
مواد اولیه :
شیشه فلوت ، تتراکلرید تیتانیوم و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
ضدبخاراب شیشه و آئینه : 24111261
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.