کارت شارژ موبایل

نام صنعت کارت شارژ موبایل
دسته بندی صنعت : سلولزی ، چاپ و تبلیغات
تعداد بازدید 1340

عنوان طرح :
تولید کارت شارژ موبایل
نام محصول :
کارت شارژ موبایل
موارد کاربرد :
پیش پرداخت هزینه استفاده از خدمات تلفن همراه اعتباری
مواد اولیه :
کاغذ، مرکب چاپ و تلق
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
کارت تلفن : 3001254
انواع تلفن همراه (موبایل) : 32201320
معرفی محصول :
امروزه با پیشرفت های حاصل شده در زمینه ارتباطات استفاده از تلفن سیار متداول می باشد، از آنجایی که در گذشته و اکنون هزینه اولیه تهیه تلفن های همراه که به صورت ثابت می باشند و دارای سیستم پرداخت قبض می باشند نسبتا زیاد بوده و هست، استفاده از تلفن های همراه که دارای سیستم پیش پرداخت می باشند، رونق گرفته است. محصول مورد نظر کارت های حاوی کدهای اعتباری پیش پرداخت و شارژ اینگونه تلفن های سیار می باشند.

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.