کارتن بسته بندی و چاپ مقوا

نام صنعت کارتن بسته بندی و چاپ مقوا
دسته بندی صنعت : سلولزی ، چاپ و تبلیغات
تعداد بازدید 1588

عنوان طرح :
تولید کارتن بسته بندی و چاپ مقوا
نام محصول :
کارتن و مقوا بسته بندی
موارد کاربرد :
بسته بندی موادغذایی ، داروئی ، پزشکی ، صنعتی و ...
مواد اولیه :
کاغذ رول ، رنگ آبشور ، چسب سیلیکات ، چسب نشاسته
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
ورق کارتن دولا : 21021111
ورق کارتن سه لا : 21021112
ورق کارتن چند لا : 21021113
معرفی محصول :
صنایع کاغذ سازی ، کارتن سازی و مقوا
  در این طرح ابتدا داده ها و اطلاعات مربوط به وضعیت موجود صنایع کاغذ و مقوا و جایگاه آن در کل صنعت کشور با استفاده از برخی شاخصهای رایج، نظیر مقدار و ارزش تولید، ارزش افزوده صنعتی، تجارت خارجی، اشتغال ، ارزبری و ..... ، به روش توصیفی و مقایسه تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در بخش دیگری از طرح با هدف تعیین مزیتهای نسبی صنایع کاغذ کشور، مزیت نسبی تعدادی از محصولات واحد های فعال با استفاده از روش هزینه منابع داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در بخش دیگری از طرح با هدف اندازه گیری میزان حمایتهای موجود از صنایع کاغذ سازی کشور ،نرخ حمایت موثر از این صنایع با استفاده از دو روش کوردن و بالاسا در دو حالت لحاظ یارانه و عدم لحاظ آن، مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و بالاخره با بهرهگیری از محاسبات فوق و بررسی تعامل بین نرخ حمایت موثر و تغییرات نرخ ارز ، اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر نرخ حمایت موثر از صنایع کاغذ سازی مورد ارزیابی قرار گرفته است.


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.