کاغذ تست ، لاینر ، وایت تاپ

نام صنعت کاغذ تست ، لاینر ، وایت تاپ
دسته بندی صنعت : سلولزی ، چاپ و تبلیغات
تعداد بازدید 1710

عنوان طرح :
تولید انواع کاغذ تست ، لاینر ، وایت تاپ
نام محصول :
انواع کاغذ تست ، لاینر ، وایت تاپ
موارد کاربرد :
استفاده در لایه رویی کارتن های بسته بندی
مواد اولیه :
کاغذهای ضایعاتی
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
وکاغذ کاربن : 21091112
معرفی محصول :
صنایع کاغذ سازی ، کارتن سازی و مقوا
طرح تولید انواع کاغذ تایپ لاینر وایت تاپ
نام محصول کاغذ تست لاینر و وایت تاپ بوده و اغلب جهت استفاده در لایه رویی کارتن های بسته بندی به مصرف می رسد.
چگونگی طبقه بندی این محصول علاوه بر نوع کاربری آن در لایه میانی موجدار(فلوتینک) ، سطوح طرفین موجدار (لایتر) و سطوح بیرونی تاپ لاینر یا تست لاینر ، بر اساس نسبت وزنی آن در واحد سطح تعیین گردیده و انواع مختلف آن عبارتند از
یا 250gr/m2   .150gr/m2    .120gr/m2
همچنین تقسیم بندی دیگری بر پایه سفید شده نشده دو لایه و تک لایه بودن و یا نبودن پوشش و پوشش دهی شده نیز مطرح می باشد. محصول مورد نظر در این طرح عبارتست از کاغذ تست لاینر و وایت تاپ.


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.