اسید آمینه متیونین

نام صنعت اسید آمینه متیونین
دسته بندی صنعت : شیمیایی و بهداشتی
تعداد بازدید 933

عنوان طرح :
تولید اسید آمینه متیونین
نام محصول :
اسید آمینه متیونین
موارد کاربرد :
استفاده برای دام ، مصرف خوراکی برای انسان ، تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه درآوری و ...
مواد اولیه :
انواع ذرت ، کنجاله سویا و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
متاینین (امینواسید) : 24232233
اسید آمینه متیونین : 24114010
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.