اسید سیتریک

نام صنعت اسید سیتریک
دسته بندی صنعت شیمیایی و بهداشتی
تعداد بازدید 306

عنوان طرح :
تولید اسید سیتریک
نام محصول :
اسید سیتریک
موارد کاربرد :
ماده محافظ یا نگهدارنده مواد غذایی و چاشنی غذا با کاربرد در صنایع غذایی ، دارویی و بهداشتی
مواد اولیه :
ملاس چقندر یا نیشکر و یا ضایعات خرما و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
اسید سیتریک : 24113692
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.

فیلم های اسید سیتریک
اطلاعات موجود نیست.

شرکت های ارائه دهنده اسید سیتریک