الکل سوختی

نام صنعت الکل سوختی
دسته بندی صنعت : شیمیایی و بهداشتی
تعداد بازدید 1243

عنوان طرح :
تولید الکل سوختی
نام محصول :
الکل سوختی ( الکل صنعتی سوختی )
موارد کاربرد :
به عنوان سوخت و یا مکمل های سوختی و ...
مواد اولیه :
مواد قندی و یا نشاسته ای و ...
ملاس های نیشکر و چغندر قند ، مواد نشاسته دار و مواد سیگنوسلولزی از ضایعات چوب ، ضایعات کشاورزی و کاغذ بازیافتی از زباله و ...
ملاس چغندر یا ملاس نیشکر ، مخمر ، انواع نمکهای آمونیم ، اسید سولفوریک ، شکر ، آنتی فوم ، تربانتین و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
سوختهای پایه الکلی : 24291816
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.