رنگ الکتروفورز ( رنگ آستری بدنه خودرو )

نام صنعت رنگ الکتروفورز ( رنگ آستری بدنه خودرو )
دسته بندی صنعت : شیمیایی و بهداشتی / فلزی و خودروسازی / لاستیک،پلاستیک و پلیمری
تعداد بازدید 1289

نام صنعت :
تولید انواع رنگ ماشین ( اتومبیل )
نام محصول :
انواع رنگ ماشین ( اتومبیل )
رنگ الکتروفورز
موارد کاربرد :
رنگ آستری بدنه خودرو و ...
مواد اولیه :
رزین های پایه آبی ، افزودنی ها و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
انواع رنگ خودرو : 24221128
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.