کرم آرایشی و بهداشتی

نام صنعت کرم آرایشی و بهداشتی
دسته بندی صنعت : شیمیایی و بهداشتی
تعداد بازدید 1133

عنوان طرح :
تولید انواع کرم آرایشی و بهداشتی
نام محصول :
انواع کرم آرایشی و بهداشتی
موارد کاربرد :
آرایشی و بهداشتی
مواد اولیه :
آب ، روغن ، امولیسیون ، اسکان ، گلیسیرین ، ویتامین ها ، اسید ها ، اوره و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
انواع کرمهای ارایشی وبهداشتی : 24241430
انواع کرم های ارایشی وبهداشتی : 24241440
انواع کرم های بهداشتی وارایشی : 24241450
کرم های ارایشی وبهداشتی گیاهی : 24241454
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.