آنزیم های پانکراتیک (جهت تولید چرم)

نام صنعت آنزیم های پانکراتیک (جهت تولید چرم)
دسته بندی صنعت : شیمیایی و بهداشتی / نساجی،پوشاک و چرم
تعداد بازدید 2343

عنوان طرح :
تولید آنزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم
نام محصول :
آنزیم پانکراتیک (آنزیم چرم)
موارد کاربرد :
صنایع تولید کننده چرم و سالمبور و ...
مواد اولیه :
آنزیم های پانکراس ، مواد نگهدارنده و مهار کننده و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
آنزیم ها : 24113000
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.