آنزیم های پانکراتیک (جهت تولید چرم)

نام صنعت آنزیم های پانکراتیک (جهت تولید چرم)
دسته بندی صنعت شیمیایی و بهداشتی / نساجی،پوشاک و چرم
تعداد بازدید 1042

عنوان طرح :
تولید آنزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم
نام محصول :
آنزیم پانکراتیک (آنزیم چرم)
موارد کاربرد :
صنایع تولید کننده چرم و سالمبور و ...
مواد اولیه :
آنزیم های پانکراس ، مواد نگهدارنده و مهار کننده و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
آنزیم ها : 24113000
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.

فایل های آنزیم های پانکراتیک (جهت تولید چرم)فیلم های آنزیم های پانکراتیک (جهت تولید چرم)
اطلاعات موجود نیست.

شرکت های ارائه دهنده آنزیم های پانکراتیک (جهت تولید چرم)