ماسک در اشل نانو

نام صنعت ماسک در اشل نانو
دسته بندی صنعت : شیمیایی و بهداشتی / نساجی،پوشاک و چرم / صنایع پزشکی
تعداد بازدید 1087

عنوان طرح :
تولید ماسک در اشل نانو
نام محصول :
ماسک نانو فیلتر ( ماسک تنفسی نانو فیلتر )
موارد کاربرد :
تصفیه هوا و ...
مواد اولیه :
پلیمر اکریلیک و منسوجات نبافته و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
انواع نانو فیلتر : 29191418
فیلتر گلوکوم (نانو الیاف) : 29191481
فیلتر تنفسی (نانو الیاف) : 29191482
فیلتر شریانی (نانو الیاف) : 29191483
فیلتر دیالیز (نانو الیاف) : 29191484
ماسک های تنفسی (نانو الیاف) : 33111430
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.