مواد دارویی و بهداشتی ( گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی )

نام صنعت مواد دارویی و بهداشتی ( گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی )
دسته بندی صنعت : شیمیایی و بهداشتی / صنایع غذایی و دارویی / کشاورزی ،شیلات و دامپروری
تعداد بازدید 1118

عنوان طرح :
تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی استان
نام محصول :
تولید مواد دارویی و بهداشتی
موارد کاربرد :
داروهای مغز و اعصاب ، داروهای گوارشی ، داروهای زنان و زایمان ، داروهای زمستانه و ...
مواد اولیه :
گیاهان دارویی ، مواد موثره دارویی و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
انواع داروهای گیاهی : 24231910
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.