کود سوپر فسفات ( فسفات ساده و تریپل کود کامل )

نام صنعت کود سوپر فسفات ( فسفات ساده و تریپل کود کامل )
دسته بندی صنعت : شیمیایی و بهداشتی / کانی و معدنی / کشاورزی ،شیلات و دامپروری
تعداد بازدید 1762

عنوان طرح :
تولید کود سوپر فسفات ( کود ماکرو میکرو )
نام محصول :
فسفات ساده و تریپل کود کامل (کود سوپر فسفات) و یا انواع کود ماکرو میکرو
موارد کاربرد :
کود کشاورزی و ...
مواد اولیه :
گوگرد ، کاتالیست ، خاک فسفات ، خاک رس ، ضد کف ، پودر سنگ آهک ، سنگ معدنی P2O5 ، اسید فسفریک ، اسید سولفوریک و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
سوپر فسفات ساده : 24121121
سوپر فسفات تریپل : 24121122
کودهای فسفاته : 24121120
انواع کودکامل : 24121310
کود فسفاته میکروبی میکروزول : 24121123
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.