دستگاه های سانتریفوژ صنایع غذایی

نام صنعت دستگاه های سانتریفوژ صنایع غذایی
دسته بندی صنعت : صنایع غذایی و دارویی / فلزی و خودروسازی
تعداد بازدید 1130

عنوان طرح :
تولید دستگاه های سانتریفوژ صنایع غذائی
نام محصول :
سانتریفوژ صنایع غذایی
موارد کاربرد :
صنایع غذایی ، دارو سازی و ...
مواد اولیه :
انواع آهن آلات ، لوازم الکترونیکی ، انواع اتصالات ، انواع ورق استیل و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
دستگاههای سانتریفوژ : 29191560
معرفی محصول :


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.