بسته بندی مصالح ساختمانی ( سیمان ، گچ ، آهک و ... )

نام صنعت بسته بندی مصالح ساختمانی ( سیمان ، گچ ، آهک و ... )
دسته بندی صنعت : صنایع ساختمانی / کانی و معدنی
تعداد بازدید 3308

عنوان طرح :
تولید پاکت های بسته بندی انواع مصالح
نام محصول :
پاکت های بسته بندی مصالح (سیمان ، گچ ، آهک و سایر مصالح)
موارد کاربرد :
بسته بندی مصالح (سیمان ، شن و ماسه ،گچ و ...)
مواد اولیه :
سیمان ، شن و ماسه ، گچ ، مواد بسته بندی و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
انواع پودرهای معدنی : 24112450
بسته بندی سیمان : 26941150
گچ ساختمانی (بسته بندی شده) : 26941312
بسته بندی خاک گچ (گچ شوره ) : 26941313
بسته بندی انواع پودرهای صنعتی ومعدنی : 26991444
بسته بندی مصالح ساختمانی : 26991472
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.