لعاب فریتی سفال

نام صنعت لعاب فریتی سفال
دسته بندی صنعت : صنایع ساختمانی / کانی و معدنی
تعداد بازدید 897

عنوان طرح :
تولید لعاب های با پخت بالا و تولید فریت سفال
نام محصول :
لعاب فریت
موارد کاربرد :
کارخانجات سفال و سرامیک و ...
مواد اولیه :
انواع کانی های معدنی و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
فریت لعاب کاشی و چینی : 24221618
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.