شیشه هوشمند (پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع)

نام صنعت شیشه هوشمند (پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع)
دسته بندی صنعت : برق، مخابرات و الکترونیک / صنایع ساختمانی / کانی و معدنی
تعداد بازدید 814

عنوان طرح :
تولید شیشه های هوشمند (پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع)
نام محصول :
شیشه های هوشمند (پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع)
موارد کاربرد :
کنترل پذیری نور و ...
مواد اولیه :
EVA Interlayer Film ، قطب دهنده ، فیلم کریستال مایع ، شیشه ، صفحات کریستال مایع (PDLC) و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
کالاهای شیشه های طبقه بندی نشده در جای دیگر : 26101470
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.