کک ذغال سنگ

نام صنعت کک ذغال سنگ
دسته بندی صنعت : کانی و معدنی
تعداد بازدید 1489

عنوان طرح :
تولید کک ذغال سنگ
نام محصول :
کک ذغال سنگ
موارد کاربرد :
ماده اولیه در تولید فولاد خام و ...
مواد اولیه :
ذغال سنگ و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
فراورده های کک از ذغال سنگ : 23101110
کک نفتی ,قطران وسایرفراورده های پس مانده : 23201430
کک  نفتی کلینه شده : 23201435
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.