سنگبری سخت بر

نام صنعت سنگبری سخت بر
دسته بندی صنعت : کانی و معدنی
تعداد بازدید 1090

عنوان طرح :
سنگبری سخت بر
نام محصول :
سنگ
موارد کاربرد :
کلیه ساخت و ساز ها و ...
مواد اولیه :
سنگ کوپ و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
انواع سنگبری و سنگ کوبی : 26961110
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.