تراش و فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

نام صنعت تراش و فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
دسته بندی صنعت : کانی و معدنی
تعداد بازدید 1347

عنوان طرح :
تراش و فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
نام محصول :
تراش و فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
موارد کاربرد :
گوهر درمانی ، ساینده ، ساینده های بادی ، برش با فشار آب ، فیلتر کردن ، چاه های نفت ، موارد استفاده دارویی ، دارو سازوی و ...
مواد اولیه :
سنگ های عقیق و فیروزه و سنگ های قیمتی دیگر
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
انواع سنگهای قیمتی کارشده و کارنشده : 36911120
انواع سنگهای نیمه قیمتی کارشده و کارنشده : 36911130
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.