کریستال ، بطری و جار شیشه ای

نام صنعت کریستال ، بطری و جار شیشه ای
دسته بندی صنعت : کانی و معدنی
تعداد بازدید 1659

عنوان طرح :
تولید کریستال ، بطری و جار شیشه ای
نام محصول :
کریستال ، بطری و جار شیشه ای
موارد کاربرد :
بلور سازی ، کریستال سازی ، ساخت انواع ظروف شیشه ای و ...
مواد اولیه :
شیشه خرده و سیلیس و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
انواع بطری و ظروف شیشه ای : 26101510
انواع بطری : 26101511
ظروف کریستال : 26101512
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.