افزودنی اصلاح کننده اسفالت (گوگاس)

نام صنعت افزودنی اصلاح کننده اسفالت (گوگاس)
دسته بندی صنعت : نفت ، گاز و پتروشیمی
تعداد بازدید 2685

عنوان طرح :
تولید افزودنی اصلاح کننده اسفالت ( گوگاس )
نام محصول :
رزین پلیمری بهبود دهنده قیر (گوگاس)
موارد کاربرد :
بهبود قیر در آسفالت
مواد اولیه :
گوگرد ، ادتیو و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
رزین پلیمری بهبوددهنده قیر : 24131164
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.