رزین های نفتی C5 آلیفاتیک

نام صنعت رزین های نفتی C5 آلیفاتیک
دسته بندی صنعت : نفت ، گاز و پتروشیمی
تعداد بازدید 1721

عنوان طرح :
تولید رزین های نفتی C5 آلیفاتیک
نام محصول :
رزین های نفتی C5
موارد کاربرد :
صنایع لاستیک ، رنگ ، چسب ، مرکب ، چوب و ...
مواد اولیه :
برش نفتی C5 ، کومن ، آلومینیم کلراید ، آمونیاک ، ایزوپروپانول ، محصولات فرعی و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
رزین های  نفتی ـ پترورزین : 24131250
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.