روغن صنعتی (فناوری پیشرفته)

نام صنعت روغن صنعتی (فناوری پیشرفته)
دسته بندی صنعت : نفت ، گاز و پتروشیمی
تعداد بازدید 1966

عنوان طرح :
تولید روغن های صنعتی ( فناوری پیشرفته )
نام محصول :
روغن صنعتی
موارد کاربرد :
خودرو ، صنایع و ...
مواد اولیه :
گریس پایه باریم ، گریس پایه لیتیم ، روغن اتمی پایه
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
روغن صنعتی(غیرخوراکی) : 15111920
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.