شارژر گاز CNG خانگی

نام صنعت شارژر گاز CNG خانگی
دسته بندی صنعت : فلزی و خودروسازی / نفت ، گاز و پتروشیمی
تعداد بازدید 1614

عنوان طرح :
تولید شارژر گاز CNG خانگی
نام محصول :
شارژر گاز CNG خانگی
موارد کاربرد :
شارژ وسایل نقلیه گاز سوز
مواد اولیه :
مجموعه رینگ و پیستون ، سیلندر ، بدنه ، برد ، قاب ریال تجهیزات پنومات و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
در طبقه بندی صنایع و معادن ، هیچگونه کد آیسیک برای بیوگازئیل وجود ندارد.
می توان از کد آیسیک زیر استفاده کرد :
دستگاه شارژگازخودرو : 29181152
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.