قیر امولوسیون بیتومین

نام صنعت قیر امولوسیون بیتومین
دسته بندی صنعت : نفت ، گاز و پتروشیمی
تعداد بازدید 1032

عنوان طرح :
تولید قیر امولوسیون بیتومین
نام محصول :
قیر امولوسیون بیتومین
موارد کاربرد :
راهسازی ، پوشش کف و بام ، محافظت لوله های زیر زمینی ، محافظت فلزات ، آب بندی مخازن – کانال ها – پل ها ، تثبیت شنهای روان ، رنگ آمیزی و ...
مواد اولیه :
محلول داغ امولسیون ساز ، اسید ، آب و قیر طبیعی (بیتومین) و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
امولسیون قیر(ترکیب اب وقیر) : 23201418
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.