پشم شویی (شستشوی پشم)

نام صنعت پشم شویی (شستشوی پشم)
دسته بندی صنعت : کشاورزی ،شیلات و دامپروری
تعداد بازدید 2752

عنوان طرح :
پشم شویی
نام محصول :
پشم شسته شده
موارد کاربرد :
ریسندگی ، نساجی و ...
مواد اولیه :
پشم گوسفند ، صابون و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
پشم شویی : 17111121
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.