بلوک سبک فومی CLC

نام صنعت بلوک سبک فومی CLC
دسته بندی صنعت : صنایع ساختمانی / شیمیایی و بهداشتی / کانی و معدنی
تعداد بازدید 1021

عنوان طرح :
تولید انواع بلوک سبک فومی (CLC)
نام محصول :
بلوک سبک فومی / بلوک CLC
موارد کاربرد :
صنایع ساختمان سازی  و ...
مواد اولیه :
سیمان ، آب ، خاکستر کوره ، فوم شیمیایی و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
 قطعات پیش ساخته  بتونی وسیمانی و سبک : 26951110
 بتن سبک : 26951313
معرفی محصول :برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.