دوده صنعتی (کربن بلک)

نام صنعت دوده صنعتی (کربن بلک)
دسته بندی صنعت : صنایع بازیافت / شیمیایی و بهداشتی / نفت ، گاز و پتروشیمی
تعداد بازدید 1458

عنوان طرح :
تولید دوده صنعتی از تایرهای مستعمل / تولید دوده صنعتی از تایرهای فرسوده / پیرولیز تایرهای فرسوده 
نام محصول :
دوده صنعتی / کربن بلک / Carbon Black / هیدرو کربن ها / ماذوت 
موارد کاربرد :
رنگ سازی ، در صنعت تایر سازی به عنوان مکمل و ...
مواد اولیه :
انواع تایر و لاستیک های فرسوده و مستعمل و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
 دوده صنعتی : 24111240
معرفی محصول :برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.