مواد آروماتیکی از روش تراوش تبخیری

نام صنعت مواد آروماتیکی از روش تراوش تبخیری
دسته بندی صنعت : صنایع بازیافت
تعداد بازدید 1608

عنوان طرح :
استحصال مواد آروماتیکی از روش تراوش تبخیری
نام محصول :
مواد آروماتیکی
موارد کاربرد :
به عنوان حلال شیمیایی ، تولید لاستیک مصنوعی ، نایلون ، چسب و ...
مواد اولیه :
آروماتیک رافینیت (Aromatic Raffinate)
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
بنزن : 24113532
تولوئن : 24113533
زایلن : 24113534
اورتو زایلن : 24113535
پارا زایلن : 24113536
معرفی محصول :
در فرآیند جداسازی، این انگیزه در طراحی فرآیندها تقویت شده است که تا حد امکان از تشکیل فاز دوم در جداسازی اجتناب شود تا به این صورت در مصرف انرژی تا حد امکان, صرفه جویی قابل ملاحضه ای به عمل آید. بدین ترتیب توجه به گروهی از فرآیندها معطوف گردیده که جداسازی را بدون تغییر فاز انجام می دهند.
امروزه فرآیند جداسازی غشایی، کاربردهای فراوانی را در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی یافته است . در این فرآیند از غشاهایی استفاده می شود که با عبور دادن برخی از مولکول های خوراک و نگاه داشتن سایر مولکول ها، جداسازی را انجام می دهند. برای استفاده در مقیاس صنعتی، این غشاها در بسته های خاص مورد استفاده قرار می گیرند که در اصطلاح مدول نامیده می شوند. هر مدول حاوی مقدار معینی ازغشاء است که با آرایشی خاص قرار گرفته اند و کانال های مشخصی برای عبور خوراک و خروج اجزای باقیمانده و عبور کرده از غشاء دارد.
فرآیند های جداسازی توسط غشاها بسته به نوع جداسازی مورد نظر, انواع متنوعی دارند اما در همه آنها وجه مشترک, وجود غشایی است که عامل جلوگیری از مخلوط شدن دو فاز با یکدیگر است. انواع این فرآیندها عبارتند از:
1- فرآیندهای گاز – گاز : فرآیند تراوش گاز
2- فرآیندهای مایع – گاز : فرآیند تراوش تبخیری
3- فرآیندهای مایع – مایع : دیالیز، الکترودیالیز، اسمزمعکوس، نانوفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و میکرو فیلتراسیون


در این مطالعه بازیابی آروماتیک ها طی فرآیند تراوش تبخیری مورد بررسی قرار می گیرد.


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.