بازیافت و تولید گرانول پلی اتیلن ترفنالات

نام صنعت بازیافت و تولید گرانول پلی اتیلن ترفنالات
دسته بندی صنعت صنایع بازیافت
تعداد بازدید 1124

بازیافت و تولید گرانول پلی اتیلن ترفنالات

شرکت های ارائه دهنده بازیافت و تولید گرانول پلی اتیلن ترفنالات


ماشین سازی Lianda
ماشین سازی Lianda
(ارایه کنندگان خطوط تولید خارجی و داخلی)
مشاورین صنعتی تکسان
مشاورین صنعتی تکسان
(ارایه کنندگان خطوط تولید خارجی و داخلی)
حیدرزاده
حیدرزاده
(شرکت های سرمایه گذاری و خدماتی)