کود آلی از زباله شهری ( کمپوست )

نام صنعت کود آلی از زباله شهری ( کمپوست )
دسته بندی صنعت : صنایع بازیافت / شیمیایی و بهداشتی / کشاورزی ،شیلات و دامپروری
تعداد بازدید 2063

عنوان طرح :
تولید کود از زباله ( کمپوست )
نام محصول :
کود کمپوست ( کودهای آلی و هورمونهای رشد گیاهی )
موارد کاربرد :
اصلاح خاک، تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان و محصولات کشاورزی
مواد اولیه :
زباله های شهری
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
کود آلی اززباله(کمپوست) : 24121440
معرفی محصول :
کمپوست شدن فرآیند پیوسته ای است که در آن مواد آلی توسط میکروار گانیسم ها شکسته می شود (اکسیداسیون بیولوژیکی) و به ماده پایداری تبدیل می شود که هوس یا کمپوست نامیده می شود و کمپوست اثرات سو نیز بر روی رشد گیاه و محیط زیست باقی نمی گذارد.
بععضی از محققان از کلمه کمپوست هم برای فرآیندهای هوازی و هم بی هوازی استفاده می کنند ولی در اروپا کلمه کمپوست فقط برای فرآیندهای هوازی بکار می رود.
به بیان دیگر کمپوست عبارت است از بقایای گیاهی و حیوانی زباله های شهری یا لجن فاضلاب است که تحت شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشند. بطوریکه مواد سمی آن از بین رفته مواد پودر شده و شکل اولیه خود را از دست داده باشند.
برای تهیه کمپوست می توان از بقایای چوب بری ها، زباله شهری، بقایای کشتارگاه ها و کارخانه های کنسرو ماهی ، لجن فاضلاب و اجساد گیاهان پست غیر آوندی استفاده کرد.
بطور کلی کمپوست از نظر مواد غذایی ضعیف است (به استثنای بقایای کشتارگاه ها و کارخانه های کنسرو ماهی که از نظر ازت قوی می باشند.)
کمپوست محصول یک فرآیند بیوتکنلوژی و به عبارت دیگر استحاله مواد آلی است که توسط تعداد کثیری میکرو ارگانیسم های هوازی گرما دوست در داخل توده ای زباله در مجاورت حرارت و رطوبت و اکسیژن انجام می گیرد و با ایجاد 60 الی 70 درجه سانتیگراد گرما و تشکیل آنتی بیوتیک ها در عین عمل پاستوریزاسیون انجام گرفته و عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز از بین می رود.
به عبارت دیگر کمپوست محصول نهایی و نمونه ای پیچیده از فرآیند تغذیه است که شامل صدها موجود زنده متفاوت مانند باکتری ها، قارچ ها، کرم ها و حشرات می باشد.آنچه که پس از مواد آلی تجزیه شده این موجودات باقی می مانند، ماده ای که برای گیاهان بسیار مناسب است.
کمپوست یکی از بهترین مالچ های (کاه و برگی که برای حفظ گیاه دور آن می ریزند) اصلاح کننده خاکی است که می توان از آن به جای کودهای تجاری استفاده نمود خصوصیت ویژه کمپوست ارزان بودن آن است.


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.